سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
هرگاه دانش انسان افزون شود، بر ادبش افزوده و بیم وی از پرودگارش، دو چندان شود . [امام علی علیه السلام]